Učitelji

ALJA ZALETELJ

Po desetih letih izobraževanja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, je leta 2020 maturirala pri prof. Marinki Ribič, istočasno pa tudi na Gimnaziji Ledina. Zatem se je odločila, da na Fakulteti za matematiko in fiziko vpiše študij matematike. S plesanjem baleta je začela
prav v Pirueti in se sedaj vrnila v vlogi učiteljice. Učenke so jo vzljubile in ji pri urah sledijo, saj jim s svojo mirnostjo daje jasne napotke o pravilnosti izvedbe baletnih korakov. Zato se veseli, da bo tudi z letošnjim letom še več otrok navduševala s svojim znanjem baleta.

EVA ZAVEC

Za balet se je navdušila že v vrtcu, kasneje pa je baletno izobraževanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je leta 2022 maturirala pri prof. Nini Ogrinc. Vzporedno je končala Gimnazijo Bežigrad, od koder jo ljubezen do matematike vodi na študij na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Za poučevanje baleta se je ogrela, ker jo veseli delo z majhnimi otroki. Pri tem si želi, da bi s svojim zgledom tudi pri njih prižgala močno ljubezen do baletne umetnosti, kot jo je pri njej zanetila njena vzgojiteljica v vrtcu. V letošnjem šolskem letu poleg predšolskih otrok poučuje tudi Balet za odrasle.

GEORGETA CAPRAROIU

Leta 1989 je končala baletno šolo v Cluju-Napoca, v Romuniji, nato pa je dve leti plesala v tamkajšnji državni operi. V Sloveniji živi od leta 1991, kjer je bila najprej tri leta članica mariborskega baleta, sedaj pa že 29 let pleše kot solistka v baletnem zboru SNG Opera in balet Ljubljana. V Pirueti vstopa v štirinajsto leto poučevanja, kjer slovi kot koreografinja, saj je postavila 40 neponovljivih in nepozabnih koreografij. Za Pirueto pravi, da smo tukaj vsi kot ena velika družina, delo z mladimi pa jo veseli zato, ker z njihovo pomočjo ostaja mlada.

lara markovič

Za balet se je navdušila v plesnem društvu Terpsihora v Novem mestu. Želja po obsežnejšem baletnem znanju jo je vodila v Ljubljano – v Baletno šolo Pirueta. Kasneje je šolanje nadaljevala na nižji, nato pa še na srednji baletni šoli Konservatorija za glasbo in balet in leta 2023 maturirala pod mentorstvom prof. Marinke Ribič. Trenutno študira na Višji baletni šoli v Ljubljani, v Pirueto pa se po šestih letih vrača, ker bi se rada preizkusila tudi v vlogi učiteljice, predvsem pa z otroki delila svojo ljubezen do baleta.

PIA BERANIČ

Obiskovala je Konservatorij za glasbo in balet Maribor, kjer je končala višjo baletno šolo pod mentorstvom prof. Martine Svetina, maturirala pa je leta 2022 pri profesorju Nikolaju Chilniku. Vzporedno se je izobraževala tudi na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor – smer tehniška gimnazija. Trenutno študira na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smer specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vse radosti umetnosti baleta bi rada delila še z drugimi, zato se je odločila za poučevanje baleta v Pirueti.

sara pucihar

Balet se je začela učiti že v vrtcu, kjer se je prvič spoznala z Baletno šolo Pirueta in od takrat že 14 let pleše v Pirueti, kjer je na zaključnih nastopih vedno izstopala po svoji izraznosti in karakternih vlogah. Poleg klasičnega baleta je obiskovala Umetniško gimnazijo, program sodobni ples in maturirala leta 2022 pri profesorici Maji Delak. Trenutno študira na Akademiji za ples Alma Mater, smer Balet. Za poučevanje se je odločila, saj želi svojo radost tako do baleta kot do sodobnega plesa, deliti z mladimi plesalkami.

TJAŠA BUCIK

Sprva se je navdušila nad baletom, kasneje pa so jo privabile tudi sodobne in moderne plesne zvrsti, ki jih je spoznala v plesni šoli Terpsihora in v Umetniškemu društvu MN DC. Zaključila je plesno akademijo MP3 Dance Project di Michele Pogliani v Rimu, vzporedno je diplomirala na Fakulteti za šport. Po študiju je zaključila izobraževanje, International Dance Journey KCDC v Izraelu. Že vrsto let sodeluje in ustvarja z različnimi koreografi doma in v tujini. Na področju plesa si želi ustvarjati tudi kot pedagoginja, ker jo to polni in inspirira. Od januarja 2024 v Baletni šoli Pirueta poučuje Skupino za sodobni ples a.

LUKA ŽIHER

Takoj po končani maturi na srednji baletni šoli KGBL in Gimnaziji Poljane, je začel s poučevanjem v Pirueti, saj si je želel, da bi vsi imeli takšno srečo z baletnim pedagogom, kot jo  je imel sam s prof. Marinko Ribič. Ker je težko usklajeval obveznosti plesanja v ljubljanski operi in učitelja v Pirueti, je prevladovalo slednje, saj njegova želja po predajanju baletnega znanja še do danes ni usahnila. Delal je že z vsemi starostnimi skupinami in največji izziv vidi v tem, kako iste baletne elemente razložiti na več različnih načinov. Letos vstopa v dvanajsto leto poučevanja in tretje leto vodenja šole.

Foto: Darja Štravs Tisu